آموزش فتوشاپ به صورت مقدماتی

چنانچه در تصاویر مشاهده میشود گرافیک bitmap در هنگام بزرگنمایی با مقیاس بالا به صورت موزائیکی در می آید.

توجه: فایل های بیپ پی دارای سایز بزرگی هستند.

گرفیک برداری :

گرافیک برداری از خط ها و منحنی ها تشکیل میشود که این خط ها و منحنی ها توسط بردار های ریاضی تعریف میشوند . بردارها یک تصویر را براساس مشخصات هندسی آن تعریف میکنند. برای مثال یک تایر دوچرخه در گرافیک برداری از دایره های رسم شده با مرکز مشخص که در مکان های خاص قرار گرفته اند و با رنگهای تعیین شده نگ شده اند، تشکیل شدهاست. شما میتوانید بدون اینکه کیفیت گرافیک را از دست بدهید تایر را انتقال دهید، تغییر اندازه بدهید یا رنگ آن را تغییر دهید.

گرافیک های برداری نیز دارای رزولوشن هستند و آنها میتوانند در هر رزولوشن و هر اندازه ای بزرگ شوند بدون اینکه جزئیات یا وضوحیت تصویر را از دست بدهند . در نتیجه ، گرفیک های برداری بهترین انتخاب برای گرفیک هایی هستند که باید در سایز های مختلف ظاهر شوند.

نکته : چنانچه ملاحظه کردید در گرافیک برداری بزرگنمایی با مقیاس بالا تفاوتی نکر ده است و کیفیت تصویر پایین نیامده است به این دلیل است که فایلهای برداری دارای سایز کوچکی نسبت به فایلهای بیت مپی میباشند.

اندازه تصویر و تفکیک پذیری :

جهت ایجاد تصویر با کیفیت بالا، درک اینکه چگونه پیکسل تصویر اندازه گیری و نمایش داده شود مهم است

ابعاد پیکسل :

ابعاد پیکسل به صورت ابعاد پیکسلدر طول و عرض یک تصویر در حالت bitmap تعریف میشود . اندازهی نمایش یک تصویر روی صفحه ی مانیتور توسط ابعاد پیکسل تصویر و اندازه و تنظیم مانیتور تنظیم میشود.

برای مثال یک مانیتور ۱۵ اینچی به صورت ابعاد معمولی دارای ۸۰۰ پیکسل در افق و ۶۰۰ پیکسل در عمود میباشد. یک تصویر با ابعاد ۶۰۰*۸۰۰ پیکسل این صفحه کوچک مانیتور را پر میکند. در یک مانیتور بزرگ با تنظیم پیکسل ۶۰۰*۸۰۰ همان تصویر (با اندازه ۶۰۰*۸۰۰) باز صفحه مانیتور را پر میکند. اما در این مانیتور ، بزرگتر ظاهر خواهد شد. با تغییر تنظیم مانیتور به ۱۰۲۴*۷۶۸ پیکسل تصویر در اندازه کوچکتری روی مانیتور ظاهر خواهد شد. به عبارت دیگر تصویر تنها قسمتی از صفحه نمایش را اشغال خواهد شد.

تفکیک پذیری تصویر:

منظور از تفکیک پذیری (resolution) تعدا پیکسل های نمایش داده شده در واحد طول چاپ شده در یک تصویر میباشد. رزولوشن معمولا با تعداد پیکسل ها در اینچ (pixels per inch : ppi) سنجیده میشود.

در فتوشاپ شما میتوانید رزولوشن یک تصویر را تغییر دهید. رزولوشن تصویر و ابعاد پیکسل با هم در ارتباط هستند. تعداد جزئیات در یک تصویربستگی به ابعاد پیکسل دارد. به عبارت دیگر هر چه ابعاد پیکسل ریزتر باشد تعداد آنها در واحد زیادتر خواهد بود و در نتیجه جزئیات تصویر بهتر نشان داده خواهد شد. اگر ابعاد تصویر را ثابت نگهداشته و رزولوشن را پایین بیاورید تعداد پیکسل ها در واحد اینچ پایین خواهد آمد و جزئیات تصویر مخصوصا در هنگام بزرگنمایی از بین خواهد رفت.

هنگام چاپ یک تصویر با رزولوشن بالا دارای پیکسل بیشتر با اندازه کوچک نسبت به تصویر با رزولوشن پایین میباشد. برای مثال یک تصویر با ابعاد ۱*۱ اینچ با رزولوشن ppi 75 دارای تعداد ۵۱۸۴ (۷۲*۷۲) و یک تصویر دیگر با ابعاد ۱*۱ اینچ و با رزولوشن ppi300 دارای ۹۰۰۰ پیکسل میباشد. رزولوشن بالا باعث میشود که جزئیات تصویر و رنگهای آن نسبت به رزولوشن پایین بیشتر حفظ شود.

بهر حال افزودن رزولوشن یک تصویر با رزولوشن پایین تنها اطلاعات پیکسل های موجود رادر مساحت بزرگتر پخش میکند یا به عبارت دیگر تکرار میکند و این امر کیفیت تصویر را تا حدودی میتواند افزایش دهد.

بکارگیری رزولوشن پایین برای چاپ یک تصویر باعث پیکسل ، پیکسل شدن خاروجی و پایین آمدن کیفیت تصویر  میشود و به کارگیری رزولوشن بالا (پیکسل ها کوچکتر از اندازه میشوند که دستگاه خروجی یا چاپگر میتواند تولید کند). اندازه ی فایل را افزایش می دهد و چاپ تصویر را کند میکند.

رزولوشن مانیتور :

رزولوشن مانیتور عبارت است از تعدا پیکسل ها یا نقطه هایی که در واحد طول مانیتور نشان داده میشود  و معمولا با واحد تعداد نقطه در اینچ (dot per ivch : DPI) سنجیده میشود . رزولوشن مانیتور به اندازه صفحه نمایش  و تنظیم تعداد پیکسل آن بستگی دارد. بیشتر مانیتور های جدید دارای رزولوشن در حدود DPI 96 میباشند.

درک رزولوشن کمانیتور به ما کمک  میکند  تا بدانیم چگونه اندازه ی تصویر در روی صفحه  مانیتور با اندازه چاپی آن متفاوت است. پیکسل های تصویر در هنگام نمایش بر روی پیکسل های مانیتور منتقل میشوند. این بدان معنی است که اگر رزولوشن تصویر بیشتر ازرزولوشن مانیوتور باشد تصویر در صفحه ی مانیور بزرگتر از اندازه ی چاپی آن دیده خواهد شد . برای مثال وقتی شما یا تصویر با ابعاد ۱*۱ و با DPI 144 را بر روی صفحه  مانیتور با رزولوشن DPI 72 به نمایش میگذارید، آن با ابعاد ۲*۲ اینچ نمایش داده خواهد شد.

/ 0 نظر / 16 بازدید